tisdag, 04 oktober, 2022
06:40:31
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
9,4°/14,6° Soligt, Vind VNV 11,1 km/t
onsdag 5
+11,8° / +15,8°
Regnskurar
torsdag 6
+7,5° / +15,8°
Mestadels soligt
fredag 7
+10,6° / +15,4°
Molnigt
lördag 8
+7,5° / +14,5°
Regn

Mål om interimistiskt vitesförbud utan motparts hörande

→ Frågan i målet har varit om det har funnits förutsättningar att utan motpartens hörande besluta om interimistiskt vitesförbud enligt patentlagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det inte har funnits förutsättningar att meddela sådant beslut och har därför upphävt det överklagade beslutet. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet...Läs mer → Sveriges Domstolar / 2022-08-05 11:44

Rättsväsendet

PT för fråga om rattfylla i epatraktor

→ InfoTorg Juridik 2022-10-03 14:50
HD: En 16-årig pojke dömdes i tingsrätten och hovrätten för grovt rattfylleri. Pojken hade erkänt gärningen men anfört att den borde bedömas rattfylleri utifrån bland annat det faktrum att f..

Beviljar rivningslov i efterhand

→ InfoTorg Juridik 2022-10-03 14:31
MÖD: Trots att de rivna byggnaderna låg i den historiska bykärnan och att miljön är kulturhistoriskt värdefull har det inte framkommit tillräckliga skäl att neka rivningslov enligt 9 kap. 34 ..

Sveriges Domstolars första digitala dom

→ Sveriges Domstolar 2022-10-03 14:19
De första helt digitala tingsrättsdomarna i Sveriges Domstolar har expedierats. Det innebär att brottmålsdomarna i tingsrätt nu undertecknas digitalt och är digitala i originalformat.- För Sver..

Kvinna nekas kontaktperson

→ InfoTorg Juridik 2022-10-03 14:08
Kammarrätten: Kvinnan bor ensam i en lägenhet och är bland annat beviljad hemtjänst samt trygghetslarm. Hon har inte visat att hon även har behov av stöd, råd eller hjälp eller är socialt iso..

Oenigt om erinran till mäklare som betalat avgift sent

→ InfoTorg Juridik 2022-10-03 13:46
Kammarrätten: Överträdelsen att inte betala årlig avgift som mäklare har skett på grund av förbiseende och så snart det kom till mäklarens kännedom betalade han denna. En erinran kan anses v..

Stängs av efter mobil på tenta

→ InfoTorg Juridik 2022-10-03 13:43
Kammarrätten: Det framgår klart att studenten försökt vilseleda vid provet eftersom han hade en mobil i fickan. Det har därmed funnits förutsättningar att besluta om disciplinär åtgärd. Varn..

Rättegång om försök till mord m.m. på Morö Backe i Skellefteå i juli inleds den 12 oktober 2022

→ Sveriges Domstolar 2022-09-30 17:33
Åklagaren har i dag väckt åtal mot en femtonåring för dels försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel, dels grov våldtäkt mot barn...

Döms för grovt fornminnesbrott vid dykning

→ InfoTorg Juridik 2022-09-30 12:21
Tingsrätten: Fyra personer döms för brott efter att de genomfört ett antal dykningar på skeppsvrak utanför Ölands kust. Rättsområde: Egendomsbrott, Brott mot samhället..

Höjt straff för grova våldtäkter på äldreboende

→ InfoTorg Juridik 2022-09-30 11:41
Hovrätten: En 33-årig man i Skåne dömdes i tingsrätten för ett stort antal fall av grova våldtäkter, grovt sexuellt tvång och grovt barnpornografibrott. Hovrätten höjer straffet för mannen..

Hovrätten skärper fängelsestraffet i mål om grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum

→ Sveriges Domstolar 2022-09-30 11:04
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för bl.a. grova våldtäkter mot boende på ett äldreboende i Lerum...

Oenigt om återkallande av vaktgodkännande

→ InfoTorg Juridik 2022-09-30 10:19
Kammarrätten: Det föreligger tillräckliga skäl för att återkalla mannens godkännande för anställning hos auktoriserat bevakningsföretag på grund av av bristande lämplighet eftersom han är..

Ändrar domar efter upplopp i Göteborg

→ InfoTorg Juridik 2022-09-29 17:34
Hovrätten: Elva personer dömdes i tingsrätten till fängelse för våldsamt upplopp, efter att två gänggrupperingar drabbat samman i Angered i slutet av maj förra året. Hovrätten ändrar nu do..

Dom i gruvmålet

→ Sveriges Domstolar 2022-09-29 16:25
Dom i målet där en 41-årig man är åtalad för grov våldtäkt och försök till mord vid Långgruvan utanför Norberg kommer att meddelas den 21 oktober 2022 kl. 11.00..

HD prövar fråga om fastighetsforum

→ InfoTorg Juridik 2022-09-29 14:57
HD: Hovrätten och tingsrätten ansåg att bestämmelsen om fastighetsforum inte var tillämpligt på hyrestvisten. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Rättsområde: Fastighetsr..

Barnbidrag är en praktisk fråga

→ InfoTorg Juridik 2022-09-29 13:59
Kammarrätten: Vilken av föräldrarna som för barnets räkning ska vara betalningsmottagare är närmast en praktisk fråga och det bör därmed inte vara möjligt att i efterhand bestämma att rät..

Nu är det dags att söka till mark- och miljöfiskal

→ Sveriges Domstolar 2022-09-29 13:39
I och med rekryteringsomgången i november 2022 finns det för tredje året i rad möjlighet till att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan-och byggr..

Hovrätten måste göra ny prövning av vårdnadstvist

→ InfoTorg Juridik 2022-09-29 12:42
HD: Frågan om var parternas son har hemvist vid tidpunkten för målets prövning hade inte bedömts av tingsrätten eller hovrätten och målet lämnas därför åter till hovrätten för fortsatt b..

Politiker döms för sexuellt ofredande

→ InfoTorg Juridik 2022-09-28 14:26
Tingsrätten: En regionpolitiker i Småland döms för sexuellt ofredande efter att han klappat en yngre kvinnlig partikamrat på rumpan i samband med en partisammankomst i början av 2019. Rättsomr..

Politiker döms för sexuellt ofredande

→ Sveriges Domstolar 2022-09-28 14:00
Jönköpings tingsrätt har i dag meddelat dom mot den regionpolitiker som åtalats för att ha klappat en yngre kvinnlig partikamrat på rumpan i samband med en partisammankomst i början av 2019...

Kan inte likställas med ogift i pensionshänseende

→ InfoTorg Juridik 2022-09-28 11:30
Kammarrätten: Mannen har i nära tid till Pensionsmyndighetens beslut åter varit folkbokförd på samma adress som hustrun. Detta talar emot att de ska anses leva stadigvarande åtskilda. Pensionsmy..

Nyheter

Ny kampanj ska få svenskar att snåla med elen

→ Upsala Nya Tidning 06:18
På bussar, i tv och radio liksom sociala medier. Överallt lanserar nu Energimyndigheten sin kampanj för att få svenska hushåll att spara el...

Proteströsterna måste också påverka Uppsala

→ Upsala Nya Tidning 06:18
Politiken svajar betänkligt när framtiden står på spel i Uppsala och Knivsta...

Säkerhet

Trafikolycka, Timmerleden

→ Norrbottens läns landsting 2022-10-01 00:51
En trafikolycka skedde i Piteå på fredag kväll. En person fördes till sjukhus...

Myndigheterna om gasläckorna i Östersjön

→ Krisinformation.se 2022-09-28 08:38
Läckor från gasledningarna Nordstream 1 och 2 har upptäckts på flera ställen i Östersjön och har uppstått från två detonationer. Läckorna finns inom svensk och dansk ekonomisk zon. En milj..

Avråder från resor

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

Livsmedel

Lantmännen Cerealia återkallar Gooh Pasta Carbonara och Gooh Köttbullar - uppfyller inte kvalitetskr

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2022-10-03 11:07
Lantmännen Cerealia återkallar Gooh Pasta Carbonara och Gooh Köttbullar på grund av att de inte uppfyller kvalitetskrav...

HKScan återkallar Bullens pilsnerkorv 240g på grund av kvalitetsbrist i vissa burkar

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2022-09-30 10:19
HKScan återkallar Bullens pilsnerkorv 240g med märkning 0321 K5 9434 och bäst-före-datum augusti 2025. Ett tekniskt fel i produktionsprocessen har lett till kvalitetsbrist i vissa burkar vilket p..

Svenskar litar på maten och har högt förtroende för myndigheter och forskare

→ Livsmedelsverket 2022-09-30 08:51
Svenskar har högst förtroende bland medborgare i alla EU-länder för den information om risker med mat som de får från sina nationella myndigheter. Och förtroendet ökar. Det visar Eurobarometer..

Medicin

Läkare Ivo-anmäld för vaccinkritik: »Strider mot allt vi jobbar för«

→ Läkartidningen 2021-09-30 15:58
En läkare har anmälts till Ivo som en fara för patientsäkerheten efter att ha delat ut antivaccinationspropaganda till patienter. Efter flera larm har läkaren nu fått sluta sin tjänst. »Beteen..

Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

→ Läkartidningen 2021-09-30 11:25
Vid förskrivning av de sedativa antihistaminerna måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas. Det är även viktig..

Region Östergötland får sätta upp kameror – domstol går emot IMY

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:50
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) sa nej till Region Östergötlands ansökningar om kameraövervakning utanför länets tre sjukhus. Men förvaltningsrätten går delvis på regionens linje. Det bet..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

VALUTAKURS

GBP12.4560
CHF11.1141
USD11.0224
EUR10.8333
CAD8.0872
SGD7.7022
AUD7.1655
NZD6.2814
AWG6.1150
ILS3.1042
MYR2.3712
CNY1.5490
DKK1.4568
HKD1.4041
NOK1.0342
TRY0.5948
MXN0.5506
CUP0.4281
THB0.2915
DOP0.2076
RUB0.1900
PHP0.1869
INR0.1351
ISK0.0764
JPY0.0761
LKR0.0308
IDR0.0007