onsdag, 28 februari, 2024
20:13:49
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
1,6°/3,6° Grått, Vind SSV 13 km/t
torsdag 29
+2,5° / +5,6°
Grått
fredag 1
+4° / +6,3°
Mestadels molnigt
lördag 2
+3,6° / +6,1°
Molnigt
söndag 3
+2,1° / +7,1°
Regnskurar

Indraget körkort på grund av alkoholmissbruk

→ Kammarrätten: Mannen har lämnat provsvar som visar ett missbruk av alkohol och det finns därmed hinder för körkortsinnehav.  Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2023-11-30 11:14

Rättsväsendet

Ändrar om dispens för skogsavverkning

→ InfoTorg Juridik 15:05
MÖD: Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte medge dispens för skogsavverkning inom flera områden i Dalarna då en dispens skulle hota knärotens bevarandestatus. Rättsområde: Miljö..

Sextonåring döms för mord på femtonåring

→ InfoTorg Juridik 14:48
Hovrätten: Tingsrätten dömde en 16-åring för mord på en 15-åring på en restaurang. Domen berörde även ett flertal andra personer åtalade för bland annat medhjälp till mordet. Hovrätten f..

PT för fråga om skyddstillsyn

→ InfoTorg Juridik 11:04
HD: Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd för frågan om det vid bedömningen av om påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn med kontraktsvård bör beaktas att den tilltalade har vari..

Ingen ersättning trots felaktig uppsägning

→ InfoTorg Juridik 09:46
Hovrätten: Hyresvärden hade inte rätt att säga upp lokalhyresavtalet i förtid på grund av att hyresgästen nekat tillträde till lokalen för tillsyn av elarbeten och vattenledningar. Hyresgäst..

Personalsocial sekretess hindrar universitet att lämna ut handlingar

→ InfoTorg Juridik 09:37
Kammarrätten: Professorn menade att han hade rätt att ta del av handlingar i ett ärende som rörde kränkande särbe-handling, med hänvisning till reglerna om partsinsyn, men såväl universitetet..

Styrelseledamot slipper skadeståndsansvar

→ InfoTorg Juridik 2024-02-27 09:54
Hovrätten: Styrelseledamotens agerande medförde att bolaget, som sedermera har gått i konkurs, överlät en lokal med stor förlust. Samtycket från henne själv, som ägare till bolagets samtliga ..

Frågan är fri

→ Polistidningen 2024-02-27 08:59
Region Bergslagen testar nya grepp för att bryta tystnadskulturen. Som att alla anställda får ställa frågor direkt till regionpolischefen. Men är stormöten rätt väg till dialog?Inlägget Frå..

Inget utökat interimistiskt vitesförbud

→ InfoTorg Juridik 2024-02-27 08:56
PMÖD: Bolagets yrkande om utökat interimistiskt vitesförbud i ett mål rörande intrång i en gemenskapsformgivning avvisas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Rättsområde: -..

Faderskap trots befruktning efter faderns död

→ InfoTorg Juridik 2024-02-26 14:49
Hovrätten: Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att en avliden man ska förklaras vara far till klaganden, trots att befruktningen skett utanför moderns kropp på en rysk klinik efter ..

Omprövningsrätten förtydligad (III) – preskriberade förändringsomständigheters återkomst via ersättn

→ InfoTorg Juridik 2024-02-26 11:37
Som en fortsättning på Högsta domstolens två omprövningsdomar från 2020, kommer nu ytterligare ett litet klargörande från 2023 års sista domstolsdag. Enkelt uttryckt – kring en komplicerad ..

Inget prisavdrag för felaktig dränering

→ InfoTorg Juridik 2024-02-26 11:09
Hovrätten: Köparna reklamerade inte den felaktiga dräneringen förrän drygt ett år efter att misstanke om felet uppkom. Reklamationen har därmed inte skett inom skälig tid och köparna har för..

”Man trycker ihop lönebilden”

→ Polistidningen 2024-02-26 10:29
Ett efter ett blir de regionala lönedirektiven klara. Snart ska 7,6 procent i löneökningar kunna fördelas på poliserna. Men det nya lönegolvet på 31 000 har varit en utmaning på flera håll.In..

Livstids fängelse för felskjutning

→ InfoTorg Juridik 2024-02-23 13:17
Tingsrätten: Två män döms till livstids fängelse för mord och försök till mord vid en felskjutning i Huvudsta centrum i januari 2023. En man döms för medhjälp till mordet och en annan för ..

The Challenges and Risks with AI Act

→ InfoTorg Juridik 2024-02-23 11:10
The AI Act is a worthwhile piece of legislation and there is no doubt that it is required in order to protect humans from the risks associated with the technology of artificial intelligence. In this s..

La ut bilder på porrsajter och döms för grovt förtal

→ InfoTorg Juridik 2024-02-23 11:04
Hovrätten: Mannen döms för bland annat grovt förtal efter att han tagit bilder från olika kvinnors sociala medier, manipulerat dessa och lagt dem på olika porrsajter. Rättsområde: Brott mot pe..

Nekas merkostnads-ersättning

→ InfoTorg Juridik 2024-02-23 07:40
HFD: Merkostnader kopplade till en överkonsumtion av rengöringssartiklar anses inte utgöra skäliga kostnader då konsumtionen inte är motiverad utifrån ett faktiskt behov för att underlätta de..

  ”Hoppas det kan göra att andra vågar”    

→ Polistidningen 2024-02-22 16:52
Ett drygt år efter att Maria Persson skrev debattartikeln slår JO fast att det var en kränkning av yttrandefriheten att diskutera den på ett medvetandegörande samtal. Hon upplever att hon har få..

Regeringen föreslår full anonymitet för vissa poliser

→ Polistidningen 2024-02-22 16:32
Poliser som jobbar mot organiserad brottslighet ska kunna vara helt anonyma, enligt ett nytt förslag från regeringen. Men flera remissinstanser är kritiska – och en utredning kommer till en annan..

Stärkt skydd för vissa polisanställda

→ Justitiedepartmentet 2024-02-22 15:18
Polisanställda är i hög grad utsatta för våld, hot, trakasserier och otillåten påverkan från aktörer inom den organiserade brottsligheten. Syftet är att bland annat försöka hindra polisans..

Åtgärder för tryggare bostadsområden

→ Justitiedepartmentet 2024-02-22 15:16
Regeringen föreslår utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet...

Nyheter

Arbetet att minska hundattacker fungerar för dåligt

→ Norrländska Socialdemokraten 19:44
Länsstyrelsen och polisen är för ineffektiva när det gäller att förhindra och förebygga hundattacker, enligt en genomlysning av Statskontoret. Förslag om lagändringar ska förbättra arbetet ..

Ekonomisk kris i vården – 900 anställda varslas i Östergötland

→ Sveriges Radio 19:17
Region Östergötland varslar 900 tjänster, bland annat därför att regionen vuxit med 1 000 anställda och att det finansierats med tillfälliga statsbidrag, enligt regionstyrelsens ordförande Mar..

Säkerhet

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

→ Aktuell Säkerhet 2024-02-27 13:07
– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra, säger Sandra Sköld, marknadschef Ecoonline. Majoriteten ..

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

→ Aktuell Säkerhet 2024-02-27 11:43
– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster förvärrar detta och för..

Avråder från resor

Colombia - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 11:15
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Colombia. I Colombia gäller avrådan för olika departement, regioner och kommuner. ..

Ecuador - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 10:40
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Följande avrådan gäller:UD avråder från icke nödvändiga resor till pr..

Etiopien – avrådan

→ UD avråder från resor 2023-10-30 16:12
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 30 oktober beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder fort..

Livsmedel

Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer på remiss

→ Livsmedelsverket 13:59
Nu välkomnas synpunkter på en preliminär rapport från Livsmedelsverket. I rapporten beskrivs hur livsmedelsproduktionen i Sverige och miljö skulle kunna påverkas av att miljöaspekter har tagits..

Förslag om fler möjligheter att sälja vildsvinskött tar nästa steg

→ Livsmedelsverket 2024-02-26 10:12
Livsmedelsverket har anmält ett nationellt förslag om nytt regelverk för hantering av vildsvinskött till EU. Reglerna ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvin eller vildsvinskött d..

Axfood återkallar Garant tropisk juice 1 liter pga risk för plastbitar

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2024-02-22 09:56
Axfood återkallar av säkerhetsskäl Garant tropisk juice utan fruktkött, 1 liter, efter att leverantören vid en kontroll har hittat plastbitar i vissa förpackningar...

Medicin

Avgift för oönskad vård ska stärka ekonomin i Jämtland Härjedalen

→ Läkartidningen 16:47
Sedan i januari måste patienter som tvångsvårdas i psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen betala slutenvårdsavgift. På så sätt hoppas den krisdrabbade regionen få in ytterligare uppåt en m..

Överbehandling i livets slutskede – en följd av olämplig vårdorganisation

→ Läkartidningen 14:46
Svensk sjukvård är inte utformad med hänsyn till att åldrande är den i särklass viktigaste riskfaktorn för sjukdomar och skador, skriver Gunnar Akner.Inlägget Överbehandling i livets slutsked..

Efterlängtat nytillskott styr upp bland läkarnas rutiner på Ivo

→ Läkartidningen 13:36
Skarp intern kritik från Ivos läkare ledde fram till beslutet att för första gången anställa en tillsynschefläkare. Läkartidningen har träffat Pierre Campenfeldt för ett samtal om den nya ro..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

MARKNADSFÖRING

annons

VALUTAKURS

GBP13.0845
CHF11.7557
EUR11.2019
USD10.3354
SGD7.6782
CAD7.6160
AUD6.7141
NZD6.2952
AWG5.7419
ILS2.8756
MYR2.1672
DKK1.5028
CNY1.4358
HKD1.3204
NOK0.9762
MXN0.6045
CUP0.4014
TRY0.3313
THB0.2870
PHP0.1837
DOP0.1761
INR0.1247
RUB0.1129
ISK0.0750
JPY0.0686
LKR0.0333
IDR0.0007