lördag, 13 april, 2024
05:52:35
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
6,7°/14,1° Tidvis moln, Vind VSV 18,5 km/t
söndag 14
+3,1° / +9,6°
Mestadels molnigt med skurar
måndag 15
+1° / +9,1°
Mestadels molnigt
tisdag 16
+0,4° / +7,5°
Regnskurar
onsdag 17
-1,6° / +5,3°
Grått

Personalsocial sekretess hindrar universitet att lämna ut handlingar

→ Kammarrätten: Professorn menade att han hade rätt att ta del av handlingar i ett ärende som rörde kränkande särbe-handling, med hänvisning till reglerna om partsinsyn, men såväl universitetet som nu kammarrätten avslår hans begäran. Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt, Förvaltningsrätt övrigt..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2024-02-28 09:37

Rättsväsendet

Föräldrarnas talan om skadestånd avslås

→ InfoTorg Juridik 14:49
Rättsområde: Skadeståndsrätt, Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter..

Signalpolitiken – ett hot mot arenasäkerheten?

→ Polistidningen 14:44
Bo Fridén skriver i en debattartikel om arenavåldet som ett hot mot rikets säkerhet. Som arrangör ser jag snarare signalpolitiska åtgärder som skulle bidra till ett försämrat ordningsläge. In..

Frikänns från sabotage vid klimatdemonstration

→ InfoTorg Juridik 14:40
Hovrätten: I ett mål om en vägblockad som genomfördes för att uppmärksamma den pågående klimatkrisen frikänns nu samtliga tilltalade från sabotage men döms för ohörsamhet mot ordningsmakt..

Rättsliga biträden och rättegångskostnader

→ Justitiedepartmentet 14:32
En särskild utredare ska se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder för att skapa en mer ändamålsenlig kostnadskontroll över stat..

Klotter på betongfasad var skadegörelse

→ InfoTorg Juridik 12:51
Hovrätten: Det anses inte finnas något egentligt utrymme för att låta eventuella konstnärliga ambitioner påverka den straffrättsliga bedömningen. Mannen döms därför för ringa skadegörelse..

Var pensionsförsäkring även efter uttag

→ InfoTorg Juridik 08:28
HFD: Det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare innebär inte att försäkringen inte är en pensionsförsäkring. R..

Måste betala byggsanktionsavgift

→ InfoTorg Juridik 2024-04-11 14:51
MÖD: Eftersom mannen tagit byggnaden i bruk utan att detta har föregåtts av ett tillåtandebesked från kommunen, hade nämnden haft fog för sitt beslut att ta ut en byggsanktionsavgift. Rättsomr..

Debatt kring fotbollen saknar nyans

→ Polistidningen 2024-04-11 11:40
Jag delar inte Bo Fridéns uppfattning att det är ett hot mot rättsstaten. Normaltillståndet inom svensk fotboll är fortfarande folkfester kryddade med tifon likt de vi såg i den allsvenska premi..

Lärare döms för sexbrott mot elev

→ InfoTorg Juridik 2024-04-11 09:34
Tingsrätten: En lärare döms för fyra fall av våldtäkt mot barn, åtta fall av sexuellt ofredande mot barn samt utnyttjande av barn för sexuell posering. Påföljden bestäms till fängelse i fy..

Polis döms för misshandel

→ InfoTorg Juridik 2024-04-11 08:27
Hovrätten: En polis döms för att ha misshandlat en man i samband med en fordonskontroll. Polisen ska bland annat ha tryckt ner mannens ansikte mot marken, pepparsprejat honom samt tryckt sitt knä ..

Ukrainares livsvillkor i Sverige ska förbättras

→ Justitiedepartmentet 2024-04-10 17:05
Livet ska förenklas för de ukrainare som befinner sig i Sverige på flykt från Rysslands anfallskrig. Därför föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att medel tillförs för att ge en snabb..

Förberedande insatser för kvotflyktingar på agendan när migrationsminister Maria Malmer Stenergard b

→ Justitiedepartmentet 2024-04-10 15:26
Tisdag den 9 april besökte migrationsminister Maria Malmer Stenergard Migrationsverket i Stockholm. Fokus under besöket var förberedande insatser för kvotflyktingar som ska vidarebosättas i Sveri..

HD prövar moders processbehörighet

→ InfoTorg Juridik 2024-04-10 10:42
HD: Underinstanserna gjorde olika bedömningar vad gällde moderns behörighet att föra sin sons talan. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd i målet. Rättsområde: Familjerätt, Allm..

Stater måste vidta klimatåtgärder

→ InfoTorg Juridik 2024-04-10 08:27
Europadomstolen: Stater har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter mot klimatförändringar och Schweiz döms nu för att inte ha vidtagit tillräckliga klimatåtgärder. Rättsområde: Miljör..

Sanktionsavgift för personuppgifter

→ InfoTorg Juridik 2024-04-10 07:44
Kammarrätten: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna skulle betala en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor efter att man hanterat..

Justitieminister Gunnar Strömmer besöker Brottsoffermyndigheten och polisutbildningen i Umeå

→ Justitiedepartmentet 2024-04-09 15:29
Onsdag den 10 april besöker justitieminister Gunnar Strömmer Umeå. Under besöket kommer justitieministern bland annat att besöka Brottsoffermyndigheten, Centrum mot våld samt polisutbildningen v..

Veteran med hjärta för säkerhet och miljö

→ Polistidningen 2024-04-09 14:30
I november fyller MC-polisveteranerna 40 år. Vice ordförande Sören Wictorsson är pensionär men har fortfarande ett brinnande intresse för trafikarbetet.Inlägget Veteran med hjärta för säkerh..

Föreslår förändring – nedifrån och upp

→ Polistidningen 2024-04-09 14:23
Trots en aversion mot omorganisationer vill tidigare regionpolischefen och Säpochefen Klas Friberg se en till. Och så vill han att man tänker nytt i rekryteringen av nya poliser. Inlägget Föresl..

HD om krav på samtycke vid lagfartsansökan

→ InfoTorg Juridik 2024-04-09 13:32
HD: Den som är gift får inte överlåta fast egendom utan att den andre maken lämnat sitt samtycke. Det gäller även efter äktenskapsskillnad, fram till dess bodelning skett. Vid en ansökan om l..

Livstidsdom för skjutning i Landskrona

→ InfoTorg Juridik 2024-04-09 13:16
Hovrätten: Lunds tingsrätt dömde den 2 januari 2024 en 19-åring för mord och några andra brott till livstids fängelse. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom. Rättsområde: Brott mot per..

Nyheter

En person till sjukhus – misshandlades grovt

→ Östersunds Tidningar 05:40
Under natten mot lördag larmades polisen till centrala Östersund med anledning av en misshandel...

Ökad omsättningen för Traktor-City i Norrland AB

→ Piteå Tidningen 05:30
Traktor-City i Norrlands årsredovisning för senaste året är klar. Företaget hade cirka 80,5 miljoner kronor i omsättning, en ökning på 27,4 procent jämfört med föregående period...

Säkerhet

C-Resiliens blir CR-Group

→ Aktuell Säkerhet 13:57
– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen hjälper samhällsviktig verksamhet ..

Addici Security rekryterar områdeschef

→ Aktuell Säkerhet 05:27
Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager. – På Addici Security & Technology är vi engagerade i att erbjuda ..

Avråder från resor

Colombia - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 11:15
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Colombia. I Colombia gäller avrådan för olika departement, regioner och kommuner. ..

Ecuador - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 10:40
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Följande avrådan gäller:UD avråder från icke nödvändiga resor till pr..

Etiopien – avrådan

→ UD avråder från resor 2023-10-30 16:12
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 30 oktober beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder fort..

Livsmedel

Första slakt på gård – två Highland cattle i södermanländsk hage

→ Livsmedelsverket 2024-04-09 15:27
Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på samma gård som de kommer från. Den första slakten skedde under lugna förhållanden i hagen på en gård i Södermanland...

Remissvar: Bättre livsmedelsberedskap på ett kostnadseffektivt sätt

→ Livsmedelsverket 2024-04-08 10:55
Utan fungerande el, IT, telekommunikationer, betalsystem och transporter blir det svårt för livsmedelsföretag och kommuner att försörja befolkningen med mat i kris och krig. Därför behövs samo..

Högt förtroende för Livsmedelsverket bland yrkesgrupper inom folkhälsa och offentliga måltider

→ Livsmedelsverket 2024-04-05 12:50
Personer som arbetar med folkhälsa och offentliga måltider har högt förtroende för Livsmedelsverket, och förtroendet ökar. Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kompet..

Medicin

Lennart Kaij var med och moderniserade psykiatrin

→ Läkartidningen 15:03
Psykiatern Lennart Kaij var drivande i att förändra och modernisera svensk psykiatri under 1960-, 70- och en bit in på 80-talet. Greger Ahnlund minns en företrädare för »den nya psykiatrin«, s..

Nytt steg för lag som ska hjälpa Vård- och omsorgsanalys arbete

→ Läkartidningen 14:44
Regeringen har skickat frågan om en ny registerlag till Lagrådet. Det gäller en lag som skulle ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bättre möjligheter till undersökningar och utvärderin..

Handlingsplan: Så ska fler få en fast läkarkontakt i Region Stockholm

→ Läkartidningen 13:25
Satsningar på arbetsmiljö, bättre uppföljning och mer pengar till att anställa specialister. Det är några av insatserna i Region Stockholms nya handlingsplan för hur fler stockholmare ska få ..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

VALUTAKURS

GBP13.5480
CHF11.8967
EUR11.5916
USD10.8758
SGD7.9910
CAD7.8945
AUD7.0562
NZD6.4635
AWG6.0421
ILS2.8847
MYR2.2808
DKK1.5514
CNY1.5028
HKD1.3877
NOK0.9978
MXN0.6535
CUP0.4224
TRY0.3361
THB0.2991
PHP0.1922
DOP0.1830
INR0.1301
RUB0.1165
ISK0.0768
JPY0.0710
LKR0.0365
IDR0.0007