onsdag, 19 juni, 2024
23:27:41
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
10,6°/21,7° Mestadels molnigt med skurar, Vind W 16,7 km/t
torsdag 20
+12,5° / +23,2°
Mestadels soligt
fredag 21
+11° / +21,3°
Tidvis moln
lördag 22
+11,4° / +17,6°
Tidvis moln
söndag 23
+12,2° / +21,9°
Tidvis moln

Justitieminister Gunnar Strömmer besöker Sundsvall

→ Måndag den 27 maj besöker justitieminister Gunnar Strömmer Sundsvall. Fokus för besöket är arbetet mot den organiserade brottsligheten, och sker mot bakgrund av ett antal våldsdåd i staden senaste tiden...Läs mer → Justitiedepartmentet / 2024-05-24 16:26

Rättsväsendet

Skadestånd för sålda mynt

→ InfoTorg Juridik 13:14
Hovrätten: Kungliga Myntkabinettet, KMK, anses ha visat att en del av de mynt en före detta anställd sålt härrör från KMK. Genom försäljningen anses den före detta anställde ha orsakat KMK ..

Beviljas vårdnad trots brister i omsorg

→ InfoTorg Juridik 09:34
HD: Det anses vara bäst för barnen att vårdnaden får vara kvar hos mamman, trots att hon har brustit i omsorg om barnen när det gäller att tillgodose deras behov av kontakt med pappan. Rättsomr..

Resning på grund av jävig åklagare

→ InfoTorg Juridik 09:33
HD: En åklagare som tidigare varit anställd på en advokatbyrå som företrätt en av målsägandena i ett brottmål bedöms ha varit jävig. Resning beviljas därför. Rättsområde: Allmän straff..

Sparkades för makens skulder – Polisförbundet stämmer arbetsgivaren

→ Polistidningen 09:24
Makens skuldsituation angavs som anledning till att polisen förlorade sin säkerhetsklass och därmed jobbet. Nu har Polisförbundet stämt arbetsgivaren.Inlägget Sparkades för makens skulder – P..

Eritreansk man nekas flyktingstatus

→ InfoTorg Juridik 2024-06-18 10:56
MIGÖ: Underlaget i målet anses med tyngd visa att den aktuella gärningen strider mot FN:s syften och grundsatser. Då det även bedöms finnas synnerlig anledning att anta att mannen varit delaktig..

Inget skadestånd för skatterådgivning

→ InfoTorg Juridik 2024-06-18 09:21
HD: Skatteverket upptaxerade delägarna i ett fåmansbolag och beskattade medel som betalats till dem som lön. Delägarna krävde skadestånd av sin skatterådgivare för vårdslös skatterådgivning..

Polismyndigheten kritiseras av JO

→ InfoTorg Juridik 2024-06-18 08:07
JO: Kritik riktas nu mot Polismyndigheten för att sekretessbelagda uppgifter från en nedlagd förundersökning lämnades ut. Rättsområde: Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Förvaltnings..

Befälhavare ska betala särskild avgift

→ InfoTorg Juridik 2024-06-17 14:05
HFD: Befälhavaren på ett fiskefartyg är den som landar fångsten och därmed den som ska betala en särskild avgift, så kallad landningsavgift, för landning av otillåten fångst även när verks..

Ansvarig utgivare döms för förtal

→ InfoTorg Juridik 2024-06-17 12:05
Tingsrätten: Den ansvarige utgivaren för nättidningen Stoppa Pressarna döms till dagsböter för förtal av en kvinna i en artikel publicerad 2021. I artikeln lämnades bland annat uppgiften att k..

Jäv vid skjutprov fråga för Pan

→ Polistidningen 2024-06-17 11:41
Far och son examinerade varandra för behörighet på tjänstevapnet. De kommer båda undan med en varning från Personalansvarsnämnden. Men polisen som ändrade i en gammal förhörsutskrift, i stä..

Skattetilläggs halveras efter lång handläggning

→ InfoTorg Juridik 2024-06-17 07:13
HFD: I två mål om skattetillägg finner Högsta förvaltningsdomstolen att handläggningen av målen i kammarrätten tagit oskäligt lång tid. Mot den bakgrunden halveras skattetilläggen. Rättsom..

Begär förhands-avgörande om tillsyn av dataskyddsförordningen

→ InfoTorg Juridik 2024-06-17 07:13
HFD: Förhandsavgörande från EU-domstolen inhämtas nu för att få klarhet i vilken av artiklarna 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning som är tillämplig när personuppgifter hämtas i..

Författare döms för skattebrott

→ InfoTorg Juridik 2024-06-14 17:00
Hovrätten: Tingsrätten friade mannen från åtalet för skattebrott, men han döms nu i hovrätten. Rättsområde: EKO-brott, Övriga specialreglerade brott, Inkomstskatt..

Om beräkning av vistelsetid

→ InfoTorg Juridik 2024-06-14 13:28
MIGÖ: Vid beräkning av vistelsetid för att en person ska beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska tid då personen saknat tillstånd att vistas i landet inte räknas in. Rättsområde..

Skadeståndsanspråk var preskriberat

→ InfoTorg Juridik 2024-06-14 09:30
HD: Sedan december 2009 har det funnits en generellt tillämplig princip i svensk rätt om att skadestånd kan dömas ut för överträdelse av Europakonventionen. Domstolen slår nu fast att den dage..

Inskränkt skattskyldighet för stiftelse

→ InfoTorg Juridik 2024-06-14 08:52
HFD: En stiftelse som lämnar bidrag för miljövård till enskilda näringsidkare anses främja ett allmännyttigt ändamål på sådant sätt att stiftelsen bedöms vara undantaget från skattskyldi..

Militär döms för grovt vållande till kroppsskada

→ InfoTorg Juridik 2024-06-14 07:51
Hovrätten: Till skillnad från underinstansen anser hovrätten att militären ska dömas för grovt vållande till kroppsskada efter att han, vid en övning, avlossat ett skott mot en norsk värnplik..

Ändrar om rätt till återbetalning av premier

→ InfoTorg Juridik 2024-06-14 07:50
Hovrätten: Saab Automobiles konkursbo kan inte anses ha lyckats styrka att det har en fordran på tjänstepensionsbolaget och tingsrättens dom ändras därför på så sätt att bolaget inte behöve..

Säljare fick betalning till köpare ersatt av städfirma

→ InfoTorg Juridik 2024-06-13 11:32
HD: En säljare av en fastighet betalade förlikningsvis ett visst belopp till köparna efter att de hade framställt krav på ersättning för en vattenskada på fastigheten. Skadan hade orsakats av ..

Skolelev diskriminerades

→ InfoTorg Juridik 2024-06-13 11:22
HD: Högsta domstolen kommer i dagens avgörande fram till att en grundskoleelev som gick i fjärde klass blev diskriminerad genom att eleven inte fick tillräckligt stöd. Kommunen som är huvudman f..

Nyheter

Knuffade tränaren – gav tillbaka: "Jag backade upp farsan"

→ Norrländska Socialdemokraten 23:09
I slutet av derbyt utbröt ett bråk vid Bodens bänk och Adam Samuelsson gav sin in i tumultet. "Jag backade upp farsan", säger han efter derbysegern...

IFK Timrå 2 utklassade Indal på hemmaplan

→ Sundsvalls Tidning 23:05
IFK Timrå 2 utklassade Indal på hemmaplan..

Säkerhet

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

→ Aktuell Säkerhet 15:43
Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att lura t..

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

→ Aktuell Säkerhet 13:12
I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för att ..

Avråder från resor

Colombia - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 11:15
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Colombia. I Colombia gäller avrådan för olika departement, regioner och kommuner. ..

Ecuador - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 10:40
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Följande avrådan gäller:UD avråder från icke nödvändiga resor till pr..

Etiopien – avrådan

→ UD avråder från resor 2023-10-30 16:12
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 30 oktober beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder fort..

Livsmedel

Mindre salt i bröd och charkprodukter

→ Livsmedelsverket 05:00
Mängden salt i bröd och chark, som korv och skinka, som köps i butik har minskat de senaste åren. Livsmedelsbranschen har under flera år arbetat för att minska mängden salt och nu syns resultat..

Bra med näring men fortfarande för mycket dioxiner i maten

→ Livsmedelsverket 2024-06-17 10:25
Maten vi köper innehåller tillräckligt av de flesta näringsämnen. Mängden av miljögifterna dioxiner och PCB som vi får i oss från maten är den lägsta sedan mätningarna startade för 25 år..

Di Luca & Di Luca återkallar Mortadella - kan innehålla pistagenöt

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2024-06-15 07:25
Di Luca & Di Luca återkallar Mortadella eftersom den kan innehålla pistagenöt vilket inte framgår av innehållsdeklarationen...

Medicin

Tidsbesparing när journalen snabbt är färdig

→ Läkartidningen 14:47
Den snabba digitala utveckling som sker just nu inom sjukvården, ofta med hjälp av AI, är i grunden väldigt positiv. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att den inte omedelbart löser al..

Strejken stoppas helt i Östergötland och delvis i två andra regioner

→ Läkartidningen 14:43
Vårdförbundet avvecklar sin strejk i Östergötland. Orsaken är att regionledningen hävdar att stridsåtgärderna är samhällsfarliga. Även i Skåne och Västerbotten drar facket tillbaka flera ..

Kontaktallergiskt eksem – vanlig arbetsskada i försvaret?

→ Läkartidningen 14:15
Arbetsorsakat kontaktallergiskt eksem förorsakat av produkter som innehåller kolofonium rapporteras i ökad omfattning bland unga rekryter. Hudreaktioner som förorsakas av medicintekniska produkter..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

VALUTAKURS

GBP13.2759
CHF11.8016
EUR11.2135
USD10.4369
SGD7.7270
CAD7.6144
AUD6.9637
NZD6.4001
AWG5.7943
ILS2.8140
MYR2.2176
DKK1.5034
CNY1.4381
HKD1.3369
NOK0.9874
MXN0.5664
CUP0.4053
TRY0.3208
THB0.2846
PHP0.1776
DOP0.1763
INR0.1251
RUB0.1250
ISK0.0750
JPY0.0660
LKR0.0342
IDR0.0006