tisdag, 03 oktober, 2023
02:15:12
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
10,3°/15,8° Mestadels molnigt med skurar, Vind SSO 11,1 km/t
tisdag 3
+9,1° / +13,2°
Regnskurar
onsdag 4
+8° / +15,1°
Soligt
torsdag 5
+4,3° / +11,2°
Mestadels molnigt
fredag 6
+6,6° / +10,6°
Mestadels soligt

Moderniserade skatteregler för ett flexibelt arbetsliv – tjänsteställets placering och avdrag för ök

→ Moderniserade skatteregler för ett flexibelt arbetsliv – tjänsteställets placering och avdrag för ökade levnadskostnader..Läs mer → Finansdepartmentet / 2023-06-01 14:33

Finans

Beräkningskonventioner 2024

→ Finansdepartmentet 13:05
Rapporten beskriver hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas. Syftet med rapporten är att öppet redovisa de metoder som tillämpas ..

Folkbokföringen och Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska förbättras

→ Finansdepartmentet 2023-09-29 09:32
För att komma åt den grova organiserade brottsligheten måste vi knäcka gängens ekonomi. En korrekt folkbokföring är en nyckel i att minska fusket i välfärdssystemen. Regeringen har därför b..

Utökade befogenheter för Skatteverket inom brottsbekämpning och folkbokföring

→ Finansdepartmentet 2023-09-29 09:31
En särskild utredare ska göra en översyn av straffbestämmelserna i folkbokföringslagen och bl.a. lämna förslag på hur ett utvidgat straffansvar bör utformas...

Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav

→ Finansdepartmentet 2023-09-28 15:09
Promemorian innehåller ett förslag till förordning om ändring i förordningen om skatt på energi...

Remiss av promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav

→ Finansdepartmentet 2023-09-28 15:08
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav...

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2023

→ Finansdepartmentet 2023-09-28 10:41
Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2023..

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företag

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 16:53
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Busine..

Ärendeförteckningar vecka 39, 2023

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 16:32
Till regeringssammanträdet torsdag den 28 september...

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 14:39
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning...

Regeringen har överlämnat en skrivelse som behandlar Riksrevisionens rapport om digitala tjänster ti

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 13:17
Regeringen lägger i dag fram en skrivelse om Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner. I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i r..

Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 13:14
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Digitala tjänster till privatpersoner – stora utvecklingsmöjligheter f..

Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen

→ Finansdepartmentet 2023-09-26 12:38
I propositionen föreslås att vissa bestämmelser i försäkringsrörelselagen där belopp anges i euro ska ändras...

Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

→ Finansdepartmentet 2023-09-26 12:34
I propositionen föreslår regeringen att det ska göras en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) så att Sjunde AP-fonden omfattas av de informationskrav som gäller enligt EU:s f..

Statsministern och finansministern besöker Skåne

→ Finansdepartmentet 2023-09-26 10:22
Onsdag den 27 september reser statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson till Åhus, Kristianstad och Östra Göinge där de kommer besöka ett äldreboende och en skola. Se..

Förordning om leksakers säkerhet

→ Finansdepartmentet 2023-09-25 10:35
Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om leksakers säkerhet och upphävande av direktiv 2009/48//EU, COM(2023) 462.COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPAC..

Undantag från amorteringskrav vid köp av nyproduktion ska granskas

→ Finansdepartmentet 2023-09-21 14:05
Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur det undantag från amorteringskravet som kan ges för nyproducerade bostäder fungerar i praktiken. Undantaget kom till för att motverka..

Förordning om EU:s arbetsmarknadsstatistik om företag

→ Finansdepartmentet 2023-09-21 13:47
Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU:sarbetsmarknadsstatistik om företag och om upphävande av rådets förordning(EG) nr 530/1999 och Europaparlam..

Regeringen föreslår åtgärder för att effektivisera statsförvaltningen

→ Finansdepartmentet 2023-09-21 11:32
I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen ett antal åtgärder för att svenska folket ska få bättre valuta för sina skattepengar. Ett arbete påbörjas för att minska antalet myndighe..

Ärendeförteckningar vecka 38, 2023

→ Finansdepartmentet 2023-09-20 16:32
Till regeringssammanträdet torsdag den 21 september...

Remiss av SOU 2023:49 Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk

→ Finansdepartmentet 2023-09-20 11:59
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat SOU 2023:49 Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt...

Nyheter

Domare visade dom för make – anmälde sig själv

→ Skånska Dagbladet 00:54
En domare lät sin make läsa delar av en uppmärksammad dom gällande ett tillstånd i samband med en koranbränning, innan domen blivit offentlig. Nu får domaren – som anmälde sig själv – kri..

Pressat SAS ger lägesrapport om jakt på pengar

→ Skånska Dagbladet 00:40
Det ekonomiskt hårt pressade flygbolaget SAS kallar till pressträff för att ge en lägesrapport om hur det går med försöken att få in nytt kapital...

Ekonomi

Vd-byte i Lundin Mining – arvtagaren tar över

→ Dagens Industri 23:38
Familjen Lundin stärker nu den operativa makten över Lundingruppens viktigaste tillgång när Jack Lundin ersätter Peter Rockandel som vd för Lundin Mining. Nyheten kommer mindre än ett år efter..

Visselblåsare: Myndigheter har blundat för gasberoendet

→ Dagens Industri 22:55
Myndigheter och politiker har blundat för svensk industris stora beroende av naturgas och att den enda ledningen från Danmark verkligen fungerar.  Det hävdar Gustav Boëthius som valde att lämna ..

Jobb & Privatekonomi

Skruvdragning i en virtuell värld – så funkar XR i industrin

→ Dagensarbetare 11:29
Industrijättar som Volvo har upptäckt den virtuella XR-tekniken. Men hur påverkas de anställda?..

Kan jag få min lön i sedlar?

→ Dagensarbetare 2023-09-29 11:39
En läsare undrar om får arbetsgivare betala ut nettolön i sedlar i stället för från konto till konto?..

Att måla är som att kratta löv

→ Dagensarbetare 2023-09-29 11:35
Livet är en konst men konsten har ett eget liv. Just nu vill jag bara måla, skriver trollkarlen Carl-Einar Häckner...

Handel

Afrikansk svinpest – detta gäller för export av produkter av gris

→ Livsmedelsverket 2023-09-12 14:18
Den afrikanska svinpesten påverkar företag som exporterar produkter av gris och vildsvin. På Livsmedelsverkets webbplats finns listor över vilka länder där exportintyg är möjligt eller export ..

Arbetet med regeringsuppdraget om kontroll av kosttillskott pågår

→ Livsmedelsverket 2023-09-08 11:06
Just nu arbetar Livsmedelsverket med ett regeringsuppdrag där målet är att utveckla kontrollen av kosttillskott. Det ska bli enklare att göra en effektiv kontroll och likvärdiga bedömningar. Kos..

Kontrollprojekt 2024 – potatis och honung

→ Livsmedelsverket 2023-08-28 08:57
Nu är kontrollprojekten för 2024 klara. Nästa år handlar de om glykoalkaloider i potatis och märkning av honung...

Fastighet

Ändrad tidplan för de nya förskrifterna om byggande

→ Boverket 2023-09-26 15:00
Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på författningsförslagen. Boverket har därför bestämt att flytta fram tidplanen för de nya förskrifterna...

Behovet av bostäder ökar

→ Boverket 2023-09-21 09:09
Boverket har genomfört nya beräkningar av det nationella behovet av bostäder för perioden 2023–2030. Enligt Boverkets beräkning behövs 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030. Det är ..

Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter

→ Boverket 2023-09-05 08:00
Träd i den byggda miljön har stor betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassning av städer och tätorter. Träd bidrar till att sänka temperaturer varma dagar och tar hand om d..

Skatt

Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 november

→ Skatteverket 2022-10-25 09:45
Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 november..

Många fel vid kontroller av byggen i Stockholm

→ Skatteverket 2022-10-21 08:00
Många fel vid kontroller av byggen i Stockholm..

Enklare för fastighetsägare att rapportera om felaktigt folkbokförda

→ Skatteverket 2022-09-28 07:30
Enklare för fastighetsägare att rapportera om felaktigt folkbokförda..

Tull

Största narkotikabeslaget någonsin i Värmland

→ Tullverket - Pressmeddelanden 2023-09-29 12:24
Över 280 kilo cannabis hittades när Tullverket gjorde en kontroll av en personbil nära norgegränsen i Värmland i veckan. Idag hålls häktningsförhandlingar mot två män som misstänks för syn..

Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

→ Tullverket - Nyheter 2023-09-27 12:07
Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål...

Tulltaxan

→ Tullverket - Nyheter 2023-09-27 09:00
Integrering rapporteringsskyldighet import kolintensiv industriproduktion CBAM..

MARKNADSFÖRING

annons

VALUTAKURS

GBP13.3655
CHF12.0415
EUR11.5854
USD11.0548
CAD8.0831
SGD8.0484
AUD7.0329
NZD6.5672
AWG6.1415
ILS2.8773
MYR2.3436
DKK1.5535
CNY1.5375
HKD1.4115
NOK1.0179
MXN0.6254
CUP0.4293
TRY0.4025
THB0.2984
PHP0.1945
DOP0.1943
INR0.1326
RUB0.1117
ISK0.0790
JPY0.0738
LKR0.0340
IDR0.0007