lördag, 10 december, 2022
00:49:48
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
-6,4°/-3,6° Lätta snöfall, Vind NNO 5,6 km/t
lördag 10
-7° / -4,2°
Lätta snöfall
söndag 11
-6,5° / -4,9°
Lätta snöfall
måndag 12
-6,6° / -3,3°
Molnigt
tisdag 13
-11,2° / -4,7°
Snöfall

Säkerhet

Kraftig ökning av covid-19, RS-virus och influensa

→ Krisinformation.se 16:39
Spridningen av luftvägsinfektioner ökar kraftigt just nu, uppger Folkhälsomyndigheten. Det är därför viktigt att den som är sjuk stannar hemma...

Rättsväsendet

Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Borås

→ Sveriges Domstolar 15:46
Regeringen har nu gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Borås. Byggstarten är planerad till våren 2023 och med beräknad inflyttning und..

Klart för ny domstolsbyggnad i Vänersborg

→ Sveriges Domstolar 15:35
Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Vänersborg. Byggstarten är planerad till början av 2024 och med beräknad inflyttning under sommaren 2026...

Ansvarade inte för fastighet vid brand

→ InfoTorg Juridik 12:50
Hovrätten: Fastigheten överläts till ägarbolagets dotterbolag innan branden, men tillträde skedde först efteråt. Nu kommer hovrätten fram till att ägarbolaget inte kan anses ha ansvarat för ..

Planbeskrivnings syfte avgörande för tolkning av oklar detaljplan

→ InfoTorg Juridik 10:17
HD: Planbeskrivningen ska väga tungt vid tolkningen av en oklar planbestämmelse. Det slår Högsta domstolen fast i en dom. Rättsområde: Plan- och byggrätt..

Dom från Migrationsöverdomstolen

→ Sveriges Domstolar 09:52
Om en förälder till ett barn med skyddsstatus i Sverige ansöker om familjeåterförening innan barnet fyllt 18 år, ska barnet anses vara underårigt även om förälderns ansökan prövas först e..

Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2023

→ Sveriges Domstolar 08:56
2023 års föreskrifter om ersättning är nu beslutade och utlagda på webbsidan Rättshjälp och taxor...

Planbeskrivningens uttalade syfte blev avgörande för tolkningen av en oklar detaljplan

→ Sveriges Domstolar 08:45
Högsta domstolen slår fast att planbeskrivningen ska väga tungt vid tolkningen av en oklar planbestämmelse...

Mordmisstänkt flicka ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

→ Sveriges Domstolar 2022-12-08 14:25
Solna tingsrätt har idag beslutat att en 16-årig flicka ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning...

Förbud mot huvudduk saknar lagstöd

→ InfoTorg Juridik 2022-12-08 14:21
HFD: Högsta förvaltningsdomstolens bedömer att det inte finns stöd i lag för en kommun att i kommunala förskolor och grundskolor förbjuda huvudduk och liknande plagg. Rättsområde: Förvaltni..

Förbud mot huvudduk på förskolor och grundskolor saknar lagstöd

→ Sveriges Domstolar 2022-12-08 13:03
Högsta förvaltningsdomstolens bedömer att det inte finns stöd i lag för en kommun att i kommunala förskolor och grundskolor förbjuda huvudduk och liknande plagg...

Domar i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

→ Sveriges Domstolar 2022-12-08 13:03
I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen har en kommuns beslut att i kommunala förskolor och grundskolor inte tillåta bärande av huvudduk och liknande plagg ansetts utgöra en begränsnin..

Uteslutning ur fackförening förklaras ogiltigt

→ InfoTorg Juridik 2022-12-08 11:46
Hovrätten: En fackförenings beslut om uteslutning av en medlem förklaras ogiltigt. Tingsrättens dom fastställs. Rättsområde: Arbetsrätt..

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

→ Sveriges Domstolar 2022-12-08 11:46
Fråga om förutsättningarna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken för försäkrade med oregelbundna inkomster (Mål nr 6179-22, Kammarrätten i J..

Beslut om uteslutning ur fackförening förklaras ogiltigt även av hovrätten

→ Sveriges Domstolar 2022-12-08 11:00
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål gällande en fackförenings beslut om uteslutning av en medlem. Tingsrätten förklarade beslutet om uteslutning ogiltigt. Hovrätten fastställer nu ti..

Livsmedel

16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sjukhusmåltiderna

→ Livsmedelsverket 2022-12-08 10:00
Måltiderna på sjukhus behöver fungera i både vardag och i händelse av kris. Livsmedelsverket har för första gången kartlagt hur beredskapen ser ut för måltiderna i Sveriges regioner, och de..

Nu startar en ny matkorgsundersökning

→ Livsmedelsverket 2022-12-08 09:49
Livsmedelsverket genomför regelbundet så kallade matkorgsundersökningar. Syftet är att undersöka hur mycket näringsämnen och ämnen som kan vara skadliga som finns i maten. Maten köps i vanlig..

Rättsväsendet

HD om makes samtycke till överlåtelse av fastighet

→ InfoTorg Juridik 2022-12-08 09:42
HD: Högsta domstolen har prövat ett mål om en makes samtycke till den andra makens överlåtelse av en fastighet och återförvisar nu målet till inskrivningsmyndigheten för fortsatt handläggnin..

Fastställer beslut att utesluta advokat

→ InfoTorg Juridik 2022-12-08 09:36
HD: Det var rätt av Advokatsamfundet att utesluta advokaten. Det slår Högsta domstolen nu fast i ett beslut. Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt, Allmän straffrätt, Allmän processrätt..

Skogsstyrelsen hade inte rätt att registrera nyckelbiotoper

→ Sveriges Domstolar 2022-12-08 09:13
Kammarrätten har bedömt att det inte finns någon rättslig reglering som ger Skogsstyrelsen stöd att registrera nyckelbiotoper...

Nyheter

Bilar och varor värda miljoner beslagtagna under svenskledd polisinsats

→ Sveriges Radio 23:52
I en svenskledd polisinsats mot gränsöverskridande brottslighet i norra Europa har fordon och varor värda flera miljoner kronor beslagtagits. Flera personer har dessutom frihetsberövats.Förutom d..

Miljonregn efter von Eckermanns historiska seger

→ Norrtelje Tidning 23:20
På 20 år hade ingen svensk lyckats vinna hästhoppningens åtråvärda Top 10-final...

Avråder från resor

Benin - avrådan

→ UD avråder från resor 2022-10-31 13:35
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor inom 20 kilometer till Benins gränser mot Burkina Faso och Niger samt till nationalparkerna Pendjari och Park W i sin helhet. Vidare avr..

Togo - avrådan

→ UD avråder från resor 2022-10-31 13:21
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor inom 20 kilometer till gränsen mot Burkina Faso. Beslut om avrådan togs 31 oktober 2022. Avrådan gäller tills vidare...

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Medicin

Läkare Ivo-anmäld för vaccinkritik: »Strider mot allt vi jobbar för«

→ Läkartidningen 2021-09-30 15:58
En läkare har anmälts till Ivo som en fara för patientsäkerheten efter att ha delat ut antivaccinationspropaganda till patienter. Efter flera larm har läkaren nu fått sluta sin tjänst. »Beteen..

Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

→ Läkartidningen 2021-09-30 11:25
Vid förskrivning av de sedativa antihistaminerna måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas. Det är även viktig..

Region Östergötland får sätta upp kameror – domstol går emot IMY

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:50
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) sa nej till Region Östergötlands ansökningar om kameraövervakning utanför länets tre sjukhus. Men förvaltningsrätten går delvis på regionens linje. Det bet..

Akademiska riskerar mångmiljonvite

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:35
Vårdplatsbristen på Akademiska sjukhuset medför allvarliga risker för patientsäkerheten. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg. Om problemet inte åtgärdas riskerar sjukhuset ett vi..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

Därför är vägbelysningen tänd under Earth Hour

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 10:06
Frågan att släcka ner vägbelysningsanläggningar under Earth Hour har diskuterats i Trafikverket. Vårt beslut är att inte släcka ner belysningen, främst av trygghets- och trafiksäkerhetsskäl...

VALUTAKURS

GBP12.6608
CHF11.0477
EUR10.8770
USD10.3294
SGD7.6355
CAD7.5687
AUD7.0187
NZD6.6274
AWG5.7386
ILS3.0211
MYR2.3457
CNY1.4846
DKK1.4625
HKD1.3271
NOK1.0340
TRY0.5541
MXN0.5226
CUP0.4011
THB0.2974
DOP0.1875
PHP0.1866
RUB0.1652
INR0.1253
JPY0.0756
ISK0.0728
LKR0.0281
IDR0.0007